Software za prezentaciju PowerPoint Flash videa i e-learning alata.
crta01
Alat je kreiran kako bi omogućio rich media formatima bolju korisnost i dostupnost cijeloj organizaciji. Može se koristiti svugdje gdje se drži prezentacija.
crta02

Software tvrtke Boxmind - Enlighten Professional je alat za stvaranje online prezentacija koje nastaju spajanjem i sinkroniziranjem slijedećih elemenata:

  • videa
  • teksta/transkripta
  • slide-ova i/ili slika
  • animacija
  • linkova

Boxmind-ovo rješenja koriste sveučilišta Leeds i Bath.

 
 
 
 
   
crta02
Fakultet elektrotehnike i računarstva FER. glavni