down
 
down
 
alati  
   
 

 

Pyramidia je alat za snimanje predavanja.

crta02
Tri elementa Pyramidije:

 • RECORDER
 • PLAYER
 • plug-in za PowerPoint
crta02
PYRAMIDIA RECORDER
Aplikacija/program za snimanje tri kanala:
 
 • eksterni video signal (snimanje predvača videokamerom)
 • desktop (snimanje prezentacije)
 • audio signal (snimanje govora predavača)
Služi za snimanje vremenskih prijelaza između slide-ova u prezentaciji čime se snimka vremenski sinkronizira sa slide-ovima.
crta02
plug-in za PowerPoint za naknadno uređivanje prezentacije u snimku dodavanjem (u svaki slide)
 • link - dodatnog materijala (web stranica ili datoteka na disku)
 • question - pitanja i odgovori za provjeru znanja
 • index - ključne riječi po kojima se može pretraživati predavanje (prezentacija)
crta02

PYRAMIDIA PLAYER

 • aplikacija za pregledavanja predavanja kreiranih Pyramidia Recoredom
 
Studenti po volji mogu uključivati/isključivati opcije:
 • SCREEN -> snimka slide-ova sinkronizirana sa snimkom predavača.
 • VIDEO -> snimka predavača
 • LECT -> Lectureinfo
 • SLIDE -> Slideinfo
 

 

 
   
crta02

 

Tijekom razvoja Pyramidije objavljena su dva članka
1.
The Structure of the Pyramidia E-learning Tool - the Programmer's Point of View
  ISSWIP, Maribor, lipanj 2007.
2.

Pyramidia - an Integrative E-learning Tool

  EUROCON, Varšava, rujan 2007.
 
crta02
Fakultet elektrotehnike i računarstva FER. glavni