PYRAMIDIA je ALAT za snimanje predavanja.
PYRAMIDIA je višegodišnji edukacijski projekt ciji cilj je razviti alat za automatsku pripremu video snimki predavanja i njezinog kasnijeg prikazivanja.

 

Nositelj projekta je Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu.

 
         
 

 
 
Mogućnosti alata:
snimati predavača videokamerom
snimati prezentaciju na desktopu
snimati govor predavača
   
 

Alat sadrži i dodatni plug-in za PowerPoint za naknadno uređivanje prezentacije dodavanjem materijala, pitanja i ključnih riječi za pretraživanje predavanja.

 
 
  Fakultet elektrotehnike i računarstva FER.